Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 62/08-05-2020
ΑΔΑ 6ΥΤΚΟΡ1Π-ΧΧΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear