Συντήρηση των A/C σε 20 Ασθενοφόρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση των A/C σε 20 Ασθενοφόρα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συντήρηση των A/C σε 20 Ασθενοφόρα, πιθανή δαπάνη με φπα 24% 1.400,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3389/2017
ΑΔΑ 7ΑΑΜΟΡ1Π-ΙΝΡ
ΑΔΑΜ 17PROC006170876
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear