ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 65/19/2019
ΑΔΑ ΩΞΒΞΟΡ1Π-ΨΘΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear