ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 18ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2/09-01-2020
ΑΔΑ Ψ06ΒΟΡ1Π-ΡΔΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006274687
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear