Συντήρηση Ραδιοδικτύου ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Ραδιοδικτύου ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Συντήρηση Ραδιοδικτύου ΕΚΑΒ Λάρισας
Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 7.258,08 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 3/03-02-2020
ΑΔΑ 64Χ2ΟΡ1Π-ΞΤΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear