ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής A36/29-10-2019
ΑΔΑ Ψ3ΟΣΟΡ1Π-Ι4Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear