ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3955/2017
ΑΔΑ Ω22ΙΟΡ1Π-Κ19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear