ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2678/2017
ΑΔΑ ΩΞ8ΔΟΡ1Π-Η7Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear