Συντήρηση Πυροσβεστήρων κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 12 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 9
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 8
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 12 ΚΙΛΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 2

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 277,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 170/31-10-2019
ΑΔΑ ΨΞ4ΖΟΡ1Π-4ΣΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear