Συντήρηση Πυροσβεστήρων Κτηρίου ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων Κτηρίου ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 5 KG
9 τεμάχια
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG
8 τεμάχια
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 KG ΟΡΟΦΗΣ
2 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 114,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 29/16-03-2021
ΑΔΑ 6Σ94ΟΡ1Π-ΠΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear