ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ κ΄ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ κ΄ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ κ΄ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης Γ24/2017
ΑΔΑ 72Ω2ΟΡ1Π-0ΔΣ
ΑΔΑΜ 17PROC002035521
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear