Συντήρηση Πυροσβεστήρων σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 6 Kg Τεμάχια 13 (Δέκα τρία)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 3 Kg Τεμάχια 6 (Έξι)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 2 Kg Τεμάχια 7 (Επτά)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ/Κ 1 Kg Τεμάχια 4 (Τέσσερα)

Πιθανή Δαπάνη με φπα 24% 295,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3962/2017
ΑΔΑ 6Π4ΞΟΡ1Π-ΡΝ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear