Συντήρηση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
10
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6 ΚΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
10
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 262,10 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 139/21-10-2020
ΑΔΑ ΨΩ9ΞΟΡ1Π-66Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear