ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ Τ.Κ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 224/15-05-2017
ΑΔΑ Ψ7ΓΧΟΡ1Π-ΔΙ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear