Συντήρηση Κλιματιστικών στο Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση Κλιματιστικών στο Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής μονάδας FCU 25 τεμάχια
Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος τοίχου 1:1 1 τεμάχιο

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 520,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 33/18-03-2021
ΑΔΑ Ω53ΡΟΡ1Π-0ΗΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear