ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 482/16-03-2018
ΑΔΑ Ω30ΚΟΡ1Π-7ΟΤ
ΑΔΑΜ 18PROC002814500
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear