ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INTERKLIMA.
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ TRANE.
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΙΕΚ.
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 95/20-06-2017
ΑΔΑ 68Τ8ΟΡ1Π-9ΛΔ
ΑΔΑΜ 17REQ001555173
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear