ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 02/2019/2019
ΑΔΑ ΨΣΧΟΡ1Π-Ε7Χ
ΑΔΑΜ 19PROC005884797
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-12-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear