Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση και Αναγόμωση πυροσβεστήρων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6 ΚΙΛΩΝ 13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6 ΚΙΛΩΝ 13
ΑΜΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ 11
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2 ΚΙΛΩΝ 11

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 431,45 € + ΦΠΑ

Αριθμός Εντολής 145/10-10-2019
ΑΔΑ ΨΩΖΡΟΡ1Π-Λ2Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear