ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 6 ΚΙΛΩΝ (23)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3 ΚΙΛΩΝ (3)
Αριθμός Εντολής 12Λ/25-02-2020
ΑΔΑ ΩΕΚ4ΟΡ1Π-ΗΩ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear