Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων σε Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων σε Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6kg 13 τεμάχια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 6kg 13 τεμάχια
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2kg 11 τεμάχια
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 2kg 11 τεμάχια

Προϋπολογισθέν Ποσό 535,00 € με ΦΠΑ 24%


Ημερομηνία Διακήρυξης 22-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5549/2018
ΑΔΑ 7ΝΜ7ΟΡ1Π-062
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear