ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΖ (ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ) ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ08/17-02-2021
ΑΔΑ ΨΨ2ΡΟΡ1Π-ΧΑΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear