ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PPR-C ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΤΑΦ, ΓΩΝΙΕΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ)
2) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 25 FAN COILS
Αριθμός Εντολής 72/02-04-2021
ΑΔΑ 9ΦΛΜΟΡ1Π-Ε1Η
ΑΔΑΜ 21PROC009078776
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear