ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ
Αριθμός Εντολής 67/14-02-2019
ΑΔΑ ΨΖ33ΟΡ1Π-45Η
ΑΔΑΜ 19PROC004606613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear