ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ
Αριθμός Εντολής 61/11-05-2022
ΑΔΑ 9ΥΡ2ΟΡ1Π-Π5Τ
ΑΔΑΜ 22PROC010775044
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear