ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Medumat Std s/n 13153
Αριθμός Εντολής 32&33/18-03-2019
ΑΔΑ 6Κ59ΟΡ1Π-ΓΨΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear