Συντήρηση/Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Κτιρίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση/Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Κτιρίου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή
Αναγόμωση PA 12 kg τεμαχία 9
Αναγόμωση CO2 5 kg τεμάχια 8
Αναγόμωση Οροφής 12 kg τεμάχια 2
Σύνολο 19

Σύνολο 306,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2795/2018
ΑΔΑ 6ΙΚΣΟΡ1Π-ΙΦ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear