Συντήρηση./Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συντήρηση./Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων στα ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας
Αριθμός Εντολής 134/01-11-2022
ΑΔΑ 6Κ8ΙΟΡ1Π-ΞΕΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear