ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής Τ17/13-05-2021
ΑΔΑ 9ΗΖ5ΟΡ1Π-5Τ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear