ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 4/20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 4/20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 4/2020
ΑΔΑ 9Τ0ΞΟΡ1Π-ΗΘ9
ΑΔΑΜ 20PROC006432448
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020 - Ωρα 10.00πμ.
Αρχείο PDF pdf
Bear