ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΣΠΕ
Αριθμός Εντολής Π04/29-03-2021
ΑΔΑ 6ΨΣΕΟΡ1Π-Ε14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear