ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 13/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 13/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 13/2019
ΑΔΑ Ω2Ρ3ΟΡ1Π-ΖΨΖ
ΑΔΑΜ 19PROC005463269
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear