ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΆΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΆΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΆΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5/2019
ΑΔΑ ΩΖΕ0ΟΡ1Π-7ΗΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear