ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2/2017
ΑΔΑ ΩΦ6ΤΟΡ1Π-ΖΚΒ
ΑΔΑΜ 17PROC002252787
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear