ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.
Αριθμός Εντολής ΑΕ 105/14-06-2021
ΑΔΑ Ψ1ΞΑΟΡ1Π-8Λ2
ΑΔΑΜ 21PROC008980049
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear