ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ).
Αριθμός Εντολής ΑΕ 92/20-05-2021
ΑΔΑ Ψ6ΦΙΟΡ1Π-ΨΔΑ
ΑΔΑΜ 21PROC008979380
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear