ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3/2017
ΑΔΑ Ω9ΓΞΟΡ1Π-ΘΙΥ
ΑΔΑΜ 17PROC002253064
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear