ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής – συντήρησης των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Βορείου Έβρου(Τομέα Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου) για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς εξάμηνης παράτασης(προαίρεση) της υπηρεσίας .
Αριθμός Εντολής 3/2019/01-07-2019
ΑΔΑ Ψ458ΟΡ1Π-Χ7Ν
ΑΔΑΜ 19PROC005196386
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear