ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής – συντήρησης των 11 ασθενοφόρων οχημάτων μάρκας VW και ενός επιβατικού οχήματος μάρκας VW του ΕΚΑΒ Παράρτημα
Αλεξανδρούπολης και των Τομέων ευθύνης του για 18 μήνες.
Αριθμός Εντολής AE 116/22-05-2020
ΑΔΑ ΨΝΔΡΟΡ1Π-Μ7Χ
ΑΔΑΜ 20PROC007052925
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear