Συνεργείο Επισκευής & Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής & Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής & Συντήρησης Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ Καρδίτσας
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 34.000,00€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 14/15-03-2022
ΑΔΑ 6Μ4ΙΟΡ1Π-ΩΤΦ
ΑΔΑΜ 22PROC010294628
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear