Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4/2017
ΑΔΑ ΨΛΒΡΟΡ1Π-Ν5Ω
ΑΔΑΜ 17PROC001635665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear