Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων VW T5 Transporter του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων VW T5 Transporter του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων VW T5 Transporter
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3/2017
ΑΔΑ 6ΤΔΓΟΡ1Π-7Φ8
ΑΔΑΜ 17PROC001635644
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear