Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων και Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων και Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων και Υπηρεσιακών Οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 1/2021
ΑΔΑ Ρ7ΖΡΟΡ1Π-42Μ
ΑΔΑΜ 21PROC008498877
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear