Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για τα ασθενοφόρα και υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για τα ασθενοφόρα και υπηρεσιακά οχήματα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΟΜΑΔΑ Α’
Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας.
(Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:4.032,26 € +ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Β’
Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας Παράρτημα Βόλου
(Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:1.612,90 € +ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Γ’
Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας παράρτημα Τρικάλων
(Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:1.612,90 € +ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Δ’
Συνεργείο Επισκευής Ελαστικών για το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Καρδίτσας
(Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:1.612,91 € +ΦΠΑ)
Αριθμός Εντολής 29/19-03-2020
ΑΔΑ 64ΙΠΟΡ1Π-ΖΘΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear