ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2020
Αριθμός Διακήρυξης 4168/2020
ΑΔΑ ΨΥΨ8ΟΡ1Π-Ζ3Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear