Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων & Υπηρεσιακών Οχημάτων στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων & Υπηρεσιακών Οχημάτων στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου επισκευής και συντήρησης των ασθενοφόρων και υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, για δώδεκα (12) μήνες.
Αναφέροντας ενδεικτικά τα ασθενοφόρα και τα υπηρεσιακά οχήματα που διαθέτει το ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας:
Ασθενοφόρα Οχήματα:Citroen Jumper 2, Mercedes Sprinter, Opel Vivaro, Peugeot Boxer, κ.λ.π.
Υπηρεσιακά Οχήματα:Ford Transit Connect, Hyundai Matrix, Suzuki Vitara, κ.λ.π.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,16 ΦΠΑ : € 19.354,84), για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και των απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των οχημάτων.
Αναλυτικά:
«Ανταλλακτικά», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10€ πλέον ΦΠΑ (€ 60.000,00).
«Συντήρηση και Επισκευή», εκτιμώμενης αξίας 32.258,06€ πλέον ΦΠΑ (€ 40.000,00).
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης 7438/19-09-2023/2023
ΑΔΑ ΨΣΨΕΟΡ1Π-ΗΔΛ
ΑΔΑΜ 23PROC013617296
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2023 - Ωρα 11.00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear