Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 2/2021
ΑΔΑ 9ΥΥ5ΟΡ1Π-8ΔΣ
ΑΔΑΜ 21PROC008498893
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear