Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 4/2021
ΑΔΑ 658ΑΟΡ1Π-ΕΕΔ
ΑΔΑΜ 21PROC008498914
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear