Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων μάρκας VW του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και Τομέων του. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων μάρκας VW του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και Τομέων του.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων μάρκας VW του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και Τομέων του.
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 5/2021
ΑΔΑ Ρ4Β8ΟΡ1Π-ΖΤΑ
ΑΔΑΜ 21PROC008498919
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear