Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Βόλου
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 3/2021
ΑΔΑ 9ΥΩΕΟΡ1Π-ΜΙΓ
ΑΔΑΜ 21PROC008498910
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear